home-automation

Binaların genişliği, içerisinde barındırdığı kişi sayısı kadar kullanım amacı da önemlidir.

Binaların içerisinde bulunan tüm faaliyet alanları, farklı bölümler ve farklı açılardan tehlike altındadır.

Bu yüzden bu tip binaların güvenlik otomasyon sistemlerine ihtiyacı vardır. Güvenlik otomasyon

sistemlerine gereksinim duyulan binalar;

*Alışveriş Merkezleri

*Sağlık Kuruluşları

*Akıllı Evler

*İş Merkezleri

*Eğitim Kurumları vb. yerlerdir.

Tesisinize ait işletme kurallarınız tespit edilerek sisteme ilişkin çözümler sunulur. Bina içerisinde

bulunan sistemler ile entegre edilerek, güvenlik ihtiyaçları tamamlanır.

Güvenlik otomasyon sistemler ayrıntılı bilgi için tıklayınız.