20140802_282014161354_8569452166

Binalardaki yangın tehlikesini önceden algılayan dedektörler sayesinde oluşabilecek hasarları önceden engelleyebilmek mümkündür.
Ancak bu sistemleri otomatik alarm haline dönüştürmek ve bina çerisinde bulunan kişileri bir an önce bilgilendirmek için elektronik
ihbar ve alarm sistemleri oluşturulur. Bu sistemin birbiri ile ilişkili olmasını sağlayan yangın otomasyon sistemidir.
Yangın otomasyon sistemi, akıllı bina uygulamalarında, yangın alarm, sesli tahliye, güvenlik alarm gibi sistemleri bir araya toplamaktadır.
Böylelikle daha güvenli bir ortam ve konforlu bir sistem imkanı sağlamak mümkündür.

Yangın otomasyon sistemleri ayrıntılı bilgi için tıklayınız.